SundancebulldogsLeavitt, Alternative en Continental Bulldog
 


Disclaimer
Aansprakelijkheid
Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Sundance Bulldogs niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Sundance Bulldogs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.
Sundance Bulldogs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Sundance Bulldogs. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Sundance Bulldogs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Sundance Bulldogs. Sundance Bulldogs behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen schaadt van overige internetgebruikers, andere derden of Sundance Bulldogs zelf.
De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Sundance Bulldogs is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Sundance Bulldogs verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Sundance Bulldogs verwijst.
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijk gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

 

E-mailen
Bellen
Map