SundancebulldogsLeavitt, Alternative en Continental Bulldog
 


Waarom OTBA e.V. ?


De OTBA e.V. is de enige officiële organisatie die zich inzet voor de Old English Bulldog, erkende papieren uitgeeft en zich bovenal sterk maakt voor de verbetering van dit prachtige ras. Deze vereniging doet dit niet alleen door Bullen toe te laten die geröntgend zijn, maar deze röntgenfoto's moeten ook beoordeeld worden door een onafhankelijk, gespecialiseerde radioloog. Pas na goedkeuring worden de Bullen toegelaten tot de OTBA.
Om één en ander in goede banen te leiden worden er door de OTBA o.a. seminars, meetings en shows georganiseerd. Bovendien zet men zich voortdurend in om dit ras te promoten, door bijvoorbeeld scholen te bezoeken of, zoals wijzelf met onze Bullen, senioren te bezoeken die zelf geen huisdieren meer mogen hebben. (Zie ook pagina "Therapie en sport")). Inmiddels zijn er al diverse fokkers/eigenaren die met hun Bulldog als therapie hond bezig zijn.
Mede door dit uitstekende beleid zijn wij en vele andere fokkers/eigenaren trots lid van de OTBA.
Levenskwaliteit, gezondheid en gezins geschiktheid.
De OTBA houdt zich, door middel van hun fokreglement, aan  § 11b van het Duitse Tierschutzgesetzes ( TierSchG) in haar huidige vorm, en heeft als een overkoepelende doelstelling het verbeteren en voorkomen van erfelijke afwijkingen. Hierbij wordt de hond in zijn algemeenheid gezien.
Het vermijden van overtyperingen in het selecteren van fokdieren en het zich aan de regels houden van  § 11b van het Tierschutzgesetzes, is voor de OTBA zeer belangrijk.
Het samenwerken van fokkers en dekreu-eigenaren met dezelfde ideeën, moet er toe bijdragen honden te fokken met een goede levenskwaliteit, welke opgroeien in uitstekende gezondheid en die goed binnen het gezin functioneren. Basisvoorwaarde is het samenwerken met en raadplegen van erkende dierenartsen met diverse specialisaties.
Het doel is om familie en/of therapie honden te fokken en het bevorderen van deze eigenschappen.
De OTBA respecteert dientengevolge het Europees Verdrag voor de Bescherming van Gezelschapsdieren.
Het is noodzakelijk te fokken in overeenstemming met de beginselen van het welzijn van dieren.
De volgende punten zijn daarom voor de OTBA zeer belangrijk:
-Gezondheid en vitaliteit als basis doel.
-Het vermijden van fokken met naaste familie.
-Het vermijden van overmatige anatomische, overdreven fysiologische en ethologische kenmerken (Over typeringen).
-Het vermijden en beperken van erfelijke ziekten en gebreken.
Naast het streven naar rastypische kenmerken, die wenselijk blijven in de soort-specifieke context, moet om redenen van dierenwelzijn, ook aan andere principes worden voldaan:
- Vruchtbaarheid.
- Normaal geboorteproces (vermijden van zwaargeboorte).
- Lage of geen dood geborenen.
- Hoge weerstand tegen ziektes.
- Lange levensverwachting.

 


 

E-mailen
Bellen
Map